LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Zeeuwse Innovatiemonitor Food

Enquête beëindigd.

Welkom bij de vragenlijst van de Zeeuwse Innovatiemonitor Food. Door deze vragenlijst willen we een beeld krijgen van de concurrentie- en innovatiekracht (sterktes en zwaktes) van het Zeeuwse foodcluster en welke aspecten u daarbij belangrijk vindt. Voor meer uitleg over de totale Zeeuwse Innovatiemonitor Food verwijzen we u naar de website van FoodDelta Zeeland.

Vanaf de derde vraag zijn de vragen geformuleerd als stellingen die u moet beantwoorden met een 'rapportcijfer' zoals dat in het onderwijs gebeurt: score 1-10. Op deze manier schetst u een kritisch en realistisch beeld van uw onderneming en uw prioriteiten voor groei. De stellingen zijn in de 'wij'-vorm opgesteld, maar hiermee worden ook ondernemingen met één persoon bedoeld.

U vult deze enquête anoniem in.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

het team van FoodDelta Zeeland

In welke sector werkt u?
Vereist antwoord

100 tekens resterend

Hoeveel medewerkers heeft uw onderneming/organisatie?
Vereist antwoord

100 tekens resterend

Wij realiseren een aanbod (product en/of dienst) aan onze klanten dat ons duidelijk onderscheidt van de concurrentie
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij zijn tevreden hoe we onze klanten via verkoop- en communicatiekanalen bereiken
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij sluiten met ons aanbod bewust aan op hedendaagse maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en/of gezondheid
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij zijn succesvol in het bereiken van nieuwe buitenlandse klanten
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Onze medewerkers zijn doorslaggevend voor ons aanbod aan onze klanten
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Onze faciliteiten zijn doorslaggevend voor ons aanbod aan onze klanten
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Onze ligging in Zeeland is doorslaggevend voor ons aanbod aan onze klanten
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij hebben toegang tot goede experimenteerfaciliteiten voor productontwikkeling
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om ons aanbod (producten en/of diensten) voortdurend te blijven vernieuwen
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om onze verkoop- en communicatiekanalen voortdurend te actualiseren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om het functioneren van onze medewerkers continu te verbeteren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om onze faciliteiten/werktuigen voortdurend te verbeteren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om de winstgevendheid drastisch te vergroten
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Onze medewerkers werken samen en worden betrokken bij vernieuwing
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Onze medewerkers ervaren betekenis en uitdaging in hun werk
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij zijn tevreden over het opleidingsniveau van onze medewerkers
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij kunnen voldoende medewerkers van het gewenste niveau aantrekken
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Onze medewerkers hebben de kennis, vaardigheden en motivatie om te innoveren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers beter dan gemiddeld samen kunnen werken
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers enthousiast zijn en trots op hun werk
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers voortdurend verder blijven groeien in hun kennis en vaardigheden
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij hebben steeds een goed overzicht van de trends en ontwikkelingen in de keten (concurrentie, leveranciers, partners)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij hebben een goed overzicht van de kennis- en onderzoeksontwikkelingen in de wetenschap
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij hebben de creativiteit om trends en ontwikkelingen in concrete ideeën te vertalen
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij kunnen voor de uitvoering van een idee eenvoudig de benodigde samenwerkingspartners vinden
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij hebben de tijd om naast ons dagelijks werk ook nog innovaties te realiseren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij kunnen voldoende financiële middelen vrijmaken om te innoveren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij blijven tijdens een periode van financiële krapte toch investeren in innovatie
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij organiseren regelmatig samenwerkingsverbanden met andere partijen om samen kansen te pakken
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij onderzoeken nieuwe, afwijkende, verdienmodellen om onze winstgevendheid te vergroten
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen in de markt
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij ervaren dat ondernemers en overheden elkaar goed begrijpen
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij zijn steeds op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving en passen ons beleid hierop aan
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij gebruiken bestaande subsidie-instrumenten om onze innovatie te stimuleren
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij gebruiken specifieke communicatiekanalen om de publieke opinie te beïnvloeden
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wij vinden het belangrijk actief te werken aan een goede naam en imago
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
selecteer uw score:

Wat houdt u tegen om uw omzet te verdubbelen?

1500 tekens resterend