Vyšehradský patentový inštitút (VPI)

Venujte prosím pár minút vyplneniu nasledovného dotazníka spokojnosti.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o VPI ako o medzinárodnom orgáne?
Povinná odpoveď

Čo si myslíte o propagácii činností VPI?
Povinná odpoveď

Máte nejaký návrh na zlepšenie propagácie činností VPI?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

O vypracovanie ktorej správy (podľa PCT) ste požiadali VPI?
Povinná odpoveď

Ako ste spokojný/á s činnosťou VPI?
Povinná odpoveď

Máte nejakú sťažnosť alebo všeobecný návrh?

Ostáva 1500 znakov