INNOVATIE APK

Geachte Heer / Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw deelname. Deze enquete richt zich op innovatie professionals die werken als externe adviseur of voor innovatie managers die intern zijn aangesteld.

Na het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, kunnen wij uw innovatie performance tijdens een vrijblijvend gesprek analyseren.

Vanuit het SAER Framework realiseren wij innovatieprojecten gericht op performance en resultaat.

START

Innovatie doelstellingen zo helder en concreet mogelijk maken. Innovatie strategie ontwikkelen. Innovatie processen ontwerpen.

ACCELERATE

Het maximale innovatiepotentieel benutten m.b.v. ideation, accelorators, incubators en beheer van uw innovatieportfolio.

EXECUTE

Het uitvoeren en ontwikkelen van pilots, concepten en projecten

RETURN on INNOVATION

Innovatie performance meten m.b.v. dashboards en monitoring.