SAER Innovatie Scan

Geachte Heer / Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw deelname. Deze enquete richt zich op innovatie professionals die werken als externe adviseur of voor innovatie managers die intern zijn aangesteld.

Na het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, kunnen wij uw innovatie performance tijdens een vrijblijvend gesprek analyseren.

Vanuit het SAER Framework realiseren wij innovatieprojecten gericht op performance en resultaat.

START

Innovatie doelstellingen zo helder en concreet mogelijk maken. Innovatie strategie ontwikkelen. Innovatie portfolio samenstellen.

ACCELERATE

Het maximale potentieel benutten uit het opgebouwde innovatieportfolio.

EXECUTE

Het ontwikkelen van productfit MVP's en prototypes.

RETURN on INNOVATION

Min. 20% performance verbetering inzichtelijk maken a.d.h.v. Go to Market strategie en performance monitoring