Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Participativní rozpočet 2018

Sběr odpovědí byl ukončen.

Participativní rozpočet 2018 neboli projekt „milión pro občany“

Vážení spoluobčané,

již od března vás seznamujeme s „participativním rozpočtem“ a nyní máte možnost vybrat ty "NEJ" projekty.

Hlasovat může plnoletá osoba s trvalým bydlištěm ve Slaném a to v termínu od 25. května do 30. června 2018.

Na co tedy čekat? Hlasujte, a rozhodněte, který projekt bude realizován!

Veškeré projekty, o kterých je možné hlasovat a informace k hlasování, naleznete na webových stránkách města (www.meuslany.cz).

Mgr. Martin Hrabánek, starosta

Identifikační údaje pro ověření hlasujícího. Pokud nebudou tyto údaje vypsané, NEBUDE hlasování započteno. Údaje budou sloužit POUZE k ověření a nebudou dále šířeny.
Povinná odpověď

vypište požadovaný údaj
Jméno a příjmení
vypište požadovaný údaj
Datum narození
vypište požadovaný údaj
Bydliště (ulice + číslo popisné)
vypište požadovaný údaj

Který z níže uvedených projektů se Vám nejvíce líbí? (udělte prosím MAXIMÁLNĚ 3 hlasy)

1 hlas
2 hlasy
Dejme Háje dětem
Hrad Kocour - etapa III. - nové herní prvky
Hrad Kocour - etapa IV.- oplocení hřiště
Modernizace rozběžiště
Rozšíření cyklohřiště Háje
Slaný pro kočárky

V případě, že s některým z navrhovaných projektů nesouhlasíte, máte možnost udělit 1 negativní hlas.