Dotazník zameraný na poskytovanie sexuálnych služieb

Vážená respondentka!

Vážený respondent!

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa poskytovanie sexuálnych služieb. Moje meno je Štefan Petrík a som výskumným pracovníkom na Univerzite Majte Bela v Banskej Bystrici.

Predkladaný dotazník je zameraný na špecifiká poskytovania sexuálnych služieb. Ubezpečujem Vás, že dotazník je anonymný a Vaše názory budú slúžiť iba na výskumné účely. Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci prispejeme k relevantným a dôležitým zisteniam týkajúcich sa poskytovania sexuálnych služieb.

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie 10 minút.

Ďakujem za Váš čas a ochotu a prajem Vám príjemný zvyšok dňa!

S pozdravom a úctou

Mgr. Štefan Petrík

Univerzita Mateja Bela

Banská Bystrica

Ružová 13, 974 11

Slovenská Republika

e-mail: stefan.petrik@umb.sk

Vek:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Rod:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Sexuálna orientácia:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Prosím, uveďte krajinu, z ktorej pochádzate:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Prosím uveďte krajinu, kde poskytujete svoje služby:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Vzdelanie:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Rodinný stav:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Vzťah k náboženstvu:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Pochádzate z rodiny:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Počet súrodencov (prosím,uveďte číslom):
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Momentálne žijete:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Žijete:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Počet detí (prosím, uveďte číslom)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Koľko rokov poskytujete sexuálne služby (prosím, uveďte číslom)?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Koľko rokov ste mali, keď ste začali poskytovať sexuálne služby (prosím, uveďte číslom)?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Koľko rokov by ste ešte chceli poskytovať sexuálne služby (prosím, uveďte číslom)?
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

K poskytovaniu sexuálnych služieb ste sa dostali prostredníctvom:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Do akej miery vás ovplyvnili nasledujúce výroky, pri rozhodovaní sa poskytovať sexuálne služby:
Povinná odpoveď

5 - veľmi dôležité
4 - dosť dôležité
3 - dôležité
2 - menej dôležité
1 - vôbec nie dôležité
Platenie výdavkov za domácnosť (účty, potraviny,nájomné)
Túžba po lepšom spoločenskom živote/luxusnom životnom štýle
Privyrobenie si
Platenie ďalšieho vzdelávania
Finančné podporovanie rodinných príslušníkov/detí
Užívanie si pohlavného styku
Nedostatočná finančná podpora od rodinných príslušníkov
Nedostatočná citová podpora od rodinných príslušníkov
Robia to všetci moji známy
Žiaden iný príjem
Je to vzrušujúce a očarujúce
Osoby poskytujúce sexuálne služby sú priateľské a zábavné
Potreba zarobiť si dostatok finančných prostriedkov na hazardné hry
Potreba zarobiť si dostatok finančných prostriedkov na užívanie alkoholu
Potreba zarobiť si dostatok finančných prostriedkov na užívanie omamných látok
Peniaze
Flexibilný pracovný čas
Pretože je to moja práca
Nechcem robiť nič iné
Neviem, čo iné by som mohol/mohla robiť
Nemám osobu, ktorá by mi pomohla odísť zo sveta sexbiznisu
Neviem, ako opustiť svet sexbiznisu
Poskytovanie sexuálnych služieb nie je protizákonné

Miesto,kde poskytujete sexuálne služby:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Komu ste povedali, že poskytujete sexuálne služby:
Povinná odpoveď

Koľko dní v týždni poskytujete sexuálne služby (prosím, uveďte číslom):
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Koľko hodín v typický deň poskytujete sexuálne služby: (prosím, uveďte číslom):
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Uveďte počet klientov za posledných 12 mesiacov (prosím, uveďte číslom):
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Uveďte počet sexuálnych partnerov za posledných 12 mesiacov, okrem klientov:
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Hlavné motívy a dôvody prečo klienti vyhľadávajú Vaše služby sú podľa Vás (vyjadrite mieru súhlasu):
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
Problémy v partnerskom živote
Zábava, rozkoš
Žiadne záväzky, povinnosti
Potreba byť porozumený niekým
Experimentovanie v oblasti sexuálneho života
Okamžité uspokojenie sexuálnej túžby
Hľadanie rozmanitosti v sexuálnom živote
Emocionálny nedostatok v partnerskom vzťahu
Sexuálny nedostatok v partnerskom vzťahu
Sexuálna závislosť
Potreba cítiť kontrolu nad ženou, ovládnuť ju
Je to pohodlné, žiadne emocionálne spojenie
Získanie sebaistoty, zlepšenie sebadôvery
Osamelosť, plachosť
Neschopnosť nadväzovať kontatky
Potreba neobvyklých sexuálnych praktík

Nakoľko je podľa Vás v poriadku vykonávanie nasledujúcich služieb bez kondómu?
Povinná odpoveď

4 - úplne súhlasím
3 - súhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím
Vaginálny sex
Análny sex
Uspokojovanie rukou
Používanie sexuálnych hračiek
Orálny sex

Ak nepoužívate kondóm s klientom počas vaginálneho, análneho, orálneho sexu, je to preto, lebo:
Povinná odpoveď

4 - úplne súhlasím
3 - súhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím
je to bezpečné
som sa rozhodol/rozhodla
nie je k dispozícii žiaden kondóm
klient nechce používať kondóm
klient preferuje nepoužívanie kondómu
poznám klienta veľmi dobre
klient ponúkol viac peňazí
vždy používam kondóm

Uveďte koľkokrát za posledné 2 týždne mali záujem Vaši klienti o sexuálny styk bez kondómu:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak klient požiada o sex bez kondómu, aké stratégie používate na to, aby ste ho presvedčili o dôležitosti jeho používania?
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
poviem mu, že je to náš nepísaný zákon
poviem mu, že musíme (je to príkaz od nadriadeného, majiteľa, atď. )
poviem mu, že ak tak neurobí zavolám niekoho
poviem mu to, ešte pred vstupom do miestnosti
poviem mu, že ich uspokojím len ústami
poviem mu, že ho uspokojím len rukou
odmietnem vykonávať prácu
pýtam si viac peňazí

Vyjadrite mieru súhlasu s nasledujúcimi dôvodmi, na základe ktorých ste odmietli poskytnúť klientovi svoje služby:
Povinná odpoveď

4 - úplne súhlasím
3 - súhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím
nedostatok peňazí klienta
násilie zo strany klienta
klient pod vplyvom alkoholu
klient pod vplyvom omamných látok
vyžadovanie nechráneného pohlavného styku
slovné napadnutie/urážanie
predchádzajúca zlá skúsenosť s klientom
hrubé (agresívne) správanie klienta
etnická príslušnosť klienta
inštinkt – zlý pocit z klienta
zdravotné postihnutie klienta
klient známy zo súkromného života
vzhľad klienta
nepriťahoval ma klient
zarobil/zarobila som dosť peňazí
počul/počula som, že ide o nebezpečného klienta
vyžadovaná služba od klienta, ktorú nechcem robiť

Uveďte, ako by ste ohodnotili Váš zdravotný stav PRED tým, než ste začali poskytovať sexuálne služby:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Uveďte ako by ste ohodnotili Váš zdravotný SÚČASNÝ/MOMENTÁLNY zdravotný stav:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Koľkokrát odkedy poskytujete sexuálne služby ste sa cítili:
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
plný/á života
nervózne
spokojne a pokojne
plný/á energie
na dne
opotrebovane
šťastne
unavene

Koľkokrát ste za posledné 4 týždne pred, alebo počas poskytovania svojich služieb požívali alkoholické nápoje:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Aký bol dôvod požívania alkoholu pred, alebo počas poskytovania služieb:
Povinná odpoveď

4 - úplne súhlasím
3 - súhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím
nepožívam alkohol
pomáha prekonať ťažkosti práce
uvoľnuje ma to, je to dobrý pocit
je to súčasť nášho spoločenského života
pomáha to pri kontaktovaní klientov

Koľkokrát ste za posledné 4 týždne pred, alebo počas poskytovania svojich služieb užili omamné látky:
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Aký bol dôvod užitia omamnej látky pred, alebo počas poskytovania služieb:
Povinná odpoveď

4 - úplne súhlasím
3 - súhlasím
2 - nesúhlasím
1 - úplne nesúhlasím
neužívam omamné látky
pomáha prekonať ťažkosti práce
uvoľnuje ma to, je to dobrý pocit
je to súčasť nášho spoločenského života
pomáha to pri kontaktovaní klientov

Ak užívate omamné látky pred a počas poskytovania svojich služieb, uveďte aké:
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
Neužívam omamné látky
Párty drogy
Amfetamín/Speed
Metadon, morfium, opiáty
Marihuana
Lepidlo, alebo riedidlo na inhalovanie
Extáza
Halucinogény

Koľkokrát ste počas poskytovania sexuálnych služieb zažili vyhrážanie sa, obťažovanie a násilie?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

O aký druh násilia išlo:
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
nezažil/a som násilie
úder
kopanec
zapálenie
zavretie v miestnosti/obmedzovanie osobnej slobody
ťahanie za vlasy
vyhodenie z izby/bytu/apartmánu
vyhodenie z auta
krádež
škrtenie
škrabance
nútenie mať sexuálny styk
neželané dotýkanie sa pohlavných orgánov
vyhrážanie sa zbraňou
opľutie
znásilnenie

Dôsledky násilia:
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
nezažila som násilie
žiadne
strach
bolesť, ktorá ale rýchlo prešla
viditeľné zranenie (modrina, rana)
pocit vážneho ohrozenia života
úzkosť

Koľko rokov ste mali, keď ste zažili prvý pohlavný styk (uveďte, prosím číslo)
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

Informácie o sexualite ste získali:
Povinná odpoveď

5 - vždy
4 - veľmi často
3 - často
2 - menej často
1 - nikdy
od rodičov
od rodinných príslušníkov
v škole
z filmu, rozhlasu, televízie a videa
z novín, časopisov
z knižiek
od kamarátov a známych
z internetu
z erotických internetových stránok
nebol/a som informovaný/á

Bola ste niekedy vo svojom detstve (do 15 rokov) sexuálne zneužitá (obťažovaná dospelou osobou)?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

Ak ste bol/a sexuálne zneužitý/á, páchateľom bol/a:
Povinná odpoveď

1 - Áno
2 - Nie
nebol/a som sexuálne zneužitý/á
vlastný otec
nevlastný otec
matka
nevlastná matka
brat
sestra
strýko
teta
starý otec
stará mama
iný rodinný príslušník
známa osoba (učiteľ, tréner, atď.)
cudzia osoba

Ak ste bol/a sexuálne zneužitý/á, tak:
Povinná odpoveď

1 - Áno
2 - Nie
nebol/a som sexuálne zneužitý/á
páchateľ ma ohmatával na tele
páchateľ mi robil orálny sex
páchateľ vyžadoval, aby som ho/ju dráždil/a na pohlavnom orgáne rukou
páchateľ vyžadoval, aby som ho/ju dráždil/a na pohlavnom orgáne ústami
páchateľ vyžadoval análny sex
páchateľ vyžadoval vaginálny sex

Bol/a ste niekedy znásilnený/á?
Povinná odpoveď

Ostáva 100 znakov

V súčasnosti robíte niektorú z nasledujúcich činností mimo poskytovania sexuálnych služieb?
Povinná odpoveď

1 - Áno
2 - Nie
žiadnu inú prácu
štúdium
práca na polovičný úväzok
práca na plný úväzok
školenie
starostlivosť o rodičov, dieťa, iných členov rodiny
dobrovoľnícka práca

Čo by ste chcel/a robiť, ak by ste ukončili poskytovanie sexuálnych služieb? Prosím, napíšte konkrétne:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov