Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Přihláška do II. ročníku soutěžní přehlídky tištěných turisticko propagačních materiálů "TURISTPROPAG" o „Turistickou informaci roku 2017“ a „Zpravodaj roku 2017“

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času přečtením následujících informací, vyplněním a odesláním závazné přihlášky.

Zlatý pruh Polabí, o.p.s., A.T.I.C. ČR spolu s VLL, a.s., SMO, ACK ČR, ATUR CZ, Fórum CR a partnery vypisuje

II. ročník soutěže TURISTPROPAG

„O turistickou informaci roku 2017“ a „Zpravodaj roku 2017“.

Jde o soutěžní přehlídku turistiko-propagačních materiálů (tiskovin) v českém jazyce, která bude probíhat v rámci veletrhu cestovního ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY dne 27. 4.- 1. 5. 2017 v Lysé nad Labem v následujících kategoriích:

„O turistickou informaci roku 2017“

Kategorie:

Trhací mapy – jednoduchá mapa města, případně okolí, která je v TIC rozdávána zdarma

Mapy měst a regionů - jedná se o turistickou mapu města, regionu, turistických cílů

Turistický průvodce – který je určen pro turisty k poznání příslušné destinace

Propagační leták - propagační materiály/ propagační letáky, převážně ve formátu DL, ale je možný i jiný formát, které jsou distribuovány zdarma

PR materiály - reprezentativní propagační letáky určené převážně pro partnery

Publikace - publikace určené k prodeji se zaměřením na cestovní ruch

Turistické noviny (periodický speciál cestovního ruchu) - tištěné materiály určené široké veřejnosti k informovanosti o turistické nabídce ve městě, okrese, kraji, destinaci a ČR

Slevové karty (kompletní balíček) - jedná se o balíček "slevových či věrnostních karet" s tištěnými materiály, které jsou určeny k propagaci těchto slevových či věrnostních karet

Nástěnné, stolní a kapesní kalendáře - jednotlivé kalendáře nebo sada kalendářů pro rok 2017

Tištěné katalogy cestovních kanceláří a agentur - propagační katalogy cestovních kanceláří a agentur určené pro konečného zákazníka v roce 2017

Propagační leták ubytovacího zařízení - propagační materiály vydané majitelem nebo provozovatelem ubytovacího zařízení

„Zpravodaj roku 2017“

Kategorie:

Zpravodaje měst a obcí - periodický zpravodaj, noviny, apod. měst a obcí vydané v roce 2016 -17

Vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích včetně speciálních ocenění proběhne v rámci "galavečeru" veletrhu cestovního ruchu REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY v Lysé nad Labem dne 28. dubna 2017 od 18:00 hodin v areálu výstaviště.

Během soutěžní přehlídky budou probíhat "tematické semináře" na téma cestovní ruch.

Poplatek vč. DPH za přihlášení do jednotlivých kategorií je vždy uveden v samotné přihlášce a obsahuje (v případě přihlášení do více kategorií platí volný vstup za kategorii pro jednu osobu tj. 1 kategorie = 1 osoba):

volný vstup pro jednu osobu v rámci konání veletrhu Regiony České republiky 2017

volný vstup pro jednu osobu na "tematické semináře"

volný vstup pro jednu osobu na "galavečer"

Vyplněnou přihlášku se dvěma kusy přihlášených propagačních materiálů - souborů dle kategorie (1x pro hodnotící komisi, 1x pro výstavu soutěžních materiálů pro veřejnost v rámci veletrhu) odešlete na níže uvedenou adresu do 15. března 2017. Na obálku napište heslo "TURISTPROPAG 2017".

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Turistické informační centrum Poděbrady

Jiřího náměstí 19, 290 01 Poděbrady

Úhradu registračního poplatku proveďte na účet Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., č. ú. 30015- 493399389/0800 , variabilní symbol - vaše IČ, po odeslání přihlášky, nejdéle do 15. března 2017, po připsání částky na účet Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. Vám bude zaslán daňový doklad.

POZOR, před odesláním si přihlášku vytiskněte a jeden výtisk vložte k propagačním materiálům a druhý si založte pro případ kontroly fakturace či možné reklamace!!!!!!!

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2017 do 17:00 !!!!!!!!

Děkuji všem za vyplnění a zaslání přihlášky do této soutěže.

Pavel Hlaváč, ředitel

Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Trhací mapy - jedná se o "spotřební materiál", který je v TIC rozdáván zdarma
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH

Mapy měst a regionů - jedná se o turistickou mapu města, regionu, turistických cílů
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH

Turistický průvodce - jedná se tištěný průvodce určený turistům a návštěvníkům TIC k informovanosti v rámci příslušné destinace
Povinná odpověď

registrační poplatek 400,00 Kč vč. DPH

DL -propagační materiály - jedná se o spotřební propagační letáky, převážně ve formátu DL, ale je možný i jiný formát. Důležité je, že se jedná o spotřební propagační letáky určené k distribuci zdarma
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH

PR materiály - jedna se o reprezentační propagační tištěné materiály určené převážně pro partnery k propagaci destinace
Povinná odpověď

registrační poplatek 400,00 Kč vč. DPH

Publikace - jedná se o publikace zaměřené na cestovní ruch, určené k prodeji
Povinná odpověď

registrační poplatek 500,00 Kč vč. DPH

Turistické noviny (periodický speciál cestovního ruchu) - jedná se o tiskové materiály od různých vydavatelů určené široké veřejnosti k informovanosti o turistické nabídce v okrese, kraji, destinaci a ČR
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH

Slevové karty (kompletní balíček) - jedná se o kompletní balíček "slevových a věrnostních karet" včetně kompletního PR produktu
Povinná odpověď

registrační poplatek 500,00 Kč vč. DPH

Nástěnné,stolní a kapesní kalendáře - jedná se o samostatné kalendáře nebo kompletní balíček kalendářů pro rok 2017
Povinná odpověď

registrační poplatek 100,00 Kč vč. DPH za kus (sada 300,00 Kč vč. DPH)

Tištěné katalogy cestovních kanceláří a agentur - jedná se o propagační katalogy určené pro konečného zákazníka v roce 2017
Povinná odpověď

registrační poplatek 350,00 Kč vč. DPH

Propagační leták ubytovacího zařízení - propagační materiály vydané majitelem nebo provozovatelem ubytovacího zařízení
Povinná odpověď

registrační poplatek 300,00 Kč vč. DPH

Zpravodaje měst a obcí - jedná se o periodický zpravodaj, noviny, apod. vydané v roce 2016-17
Povinná odpověď

registrační poplatek 400,00 Kč vč. DPH

Prosím, zde vložte adresu objednatele - přihlašovatele:
Povinná odpověď

Zasílám touto objednávkou do II. ročníku soutěžní přehlídky "TURISTPROPAG" tištěných turisticko propagačních materiálů o „Turistickou informaci roku 2017“ a „Zpravodaj roku 2017“ uvedené propagační materiály. V kolonce ADRESA vyplňte prosím adresu objednatele!!!!

Prosím, zde vložete IČ objednatele
Povinná odpověď

IČ slouží i jako VS při platbě na účet a bude uveden na faktuře za přihlášení do soutěže

Zbývá 20 znaků

Prosím, zde napište váš @ pro následné zaslání potvrzení přijetí podkladů do soutěže
Povinná odpověď

Na tento @ bude zaslána faktura za provedenou úhradu na účet Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. V případě nutnosti zaslání faktury před úhradou poplatku, zašlete tento požadavek na hlavac@polabi.com

Zbývá 250 znaků