Živé vysílání přednášky "pyramidy v Evropě"

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Byli jste někdy v Centru přírodních věd - Hvězdárně Jičín na přednášce?
Povinná odpověď

Image for question 1

2 Máte v plánu dorazit na přednášku "Pyramidy v Evropě" ?
Povinná odpověď

3 Přišli byste na přednášku, kdybychom ji vysílali online?
Povinná odpověď

4 Pokud víte, že nemůžete dorazit, podívali byste se na přednášku ze záznamu?
Povinná odpověď