Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

KROUŽKY PRO DĚTI 3-6 let (MŠ) pro šk.rok 2019/2020 - Předběžný zájem o zápis do kroužku organizovaného LEONARDO z.s., Dolní Měcholupy

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení rodiče,

začínáme připravovat nabídku kroužků a kurzů pro školní rok 2019/2020. Pokud máte zájem či zvažujete zápis Vašeho dítěte do kroužku organizovaného Leonardem, prosíme Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Pomůžete nám tak správně naplánovat počet skupin pro jednotlivé věkové skupiny a v oblasti činnosti, o kterou máte zájem.

TENTO DOTAZNÍK JE CÍLEN NA DĚTI, KTERÉ BUDOU VE ŠK.ROCE 2019/2020 VE VĚKU DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (tj. děti 3-6leté).

Máte-li více dětí tohoto věku, prosíme vyplňte dotazník za každé dítě zvlášť.

Pokud se nevyhnete odpovědi na přímý kontakt, budeme mít možnost Vás přednostně informovat o zahájení zápisu do daného kroužku.

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

Potenciální účastník kroužku (jméno a příjmení dítěte):

Zbývá 250 znaků

Ročník narození dítěte:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Dítě bude navštěvovat Mateřskou školu Dolní Měcholupy (zjišťováno kvůli možnému vyzvedávání):
Povinná odpověď

Označte kroužky, o které máte pro školní rok 2019/2020 zájem (vyberte u všech řádků jednu z možností):
Povinná odpověď

ANO, mám zájem
NE, nemám zájem
Angličtina
Výtvarka
Keramika
Tvoření
Grafomotorika
Sportovky, atletická školka
Roztleskávačky
Balet-krůčky
Taneční kroužek (tancování pro radost, moderní hudba, výrazový tanec)
Jóga
Hudební kroužek (zpívání, rytmizace, Orffovy nástroje)
Výuka hry na flétnu (od 5 let)
Sedláčci (ekovýchova, výlety a poznávání přírody a českých tradic; obvykle v čase 13-15h)

Využili byste možnost kroužku i v poobědovém čase? (kroužek v čase 13-14h, příp. další 14-15h)
Povinná odpověď

Co Vám v naší nabídce chybí?

Zbývá 1500 znaků

Pokud dítě ve škol.roce 2018/19 navštěvuje některý z kroužků, zde máte možnost uvést vaše hodnocení:

Zbývá 1500 znaků

E-mailový kontakt pro zaslání nabídky a rozvrhu kroužků:

Zbývá 250 znaků