Ankieta dotycząca przystosowania wrocławskich urzędów do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych

Szanowni Państwo,

jestem studentką Optometrii na Politechnice Wrocławskiej i w ramach pracy magisterskiej prowadzę badania na temat przystosowania urzędów do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. Do takich właśnie osób jest skierowana poniższa ankieta składająca się z 19 pytań. Jest ona anonimowa a jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Rodzaj niepełnosprawności
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/Pani osobą aktywną zawodowo/uczącą się?
Wymagana odpowiedź

Jak często wychodzi Pan/Pani z domu?
Wymagana odpowiedź

Jak często odwiedza Pan/Pani wrocławskie urzędy?
Wymagana odpowiedź

Czy odwiedza Pan/Pani wrocławskie urzędy samodzielnie? Jeśli nie, to proszę uzasadnić dlaczego
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pan/Pani z oficjalnych stron internetowych wrocławskich urzędów? Jeśli nie, to proszę uzasadnić dlaczego
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani dostępność i przystosowanie stron internetowych wrocławskich urzędów?
Wymagana odpowiedź

Czy w trakcie wizyty w urzędzie pomagała Pani/Panu specjalnie wyznaczona do tego osoba?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie do tej roli osoby obsługującej?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani dostęp pomocy optycznych dla osób słabowidzących do wypełnienia dokumentów w urzędzie?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani czytelność oznaczeń na drzwiach gabinetów i przy stanowiskach (wielkość liter, kontrast, tabliczki brajlowskie)?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani ilość przeszkód architektonicznych napotkanych w urzędach?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani poziom trudności znalezienia odpowiedniego stanowiska/gabinetu/okienka w urzędzie ?
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pan/Pani z pomocy psa przewodnika?
Wymagana odpowiedź

Czy w trakcie wizyty w urzędzie nastąpiły jakieś problemy dotyczące obecności psa? Jeśli tak, to jakie?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani ogólnie dostępność i przystosowanie wrocławskich urzędów?
Wymagana odpowiedź

Czego Pana/Pani zdaniem nie poruszono w niniejszej ankiecie, a może być istotne w analizie przystosowania wrocławskich urzędów do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Bardzo dziękuję za czas i uwagę poświęcone na wypełnienie ankiety.