Leefbaarheidsonderzoek "De Rompert"

Beste wijkbewoner,

Kontaktgroep de Rompert zet zich inmiddels al 40 jaar in voor de wijk. Dit doet zij door activiteiten te organiseren, contact te onderhouden met de gemeente en door de algemene leefbaarheid van de wijk in de gaten te houden. Natuurlijk hebben we hiervoor uw input nodig. Daarom willen we u vragen om deze vragenlijst in te vullen.

We kunnen vanzelfsprekend niet beloven dat we alle uitkomsten direct oppakken, maar we zullen op basis hiervan onze prioriteiten stellen. De terugkoppeling van de vragenlijst zullen we geven tijdens de jaarlijkse wijktafel.

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren.

Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Kontaktgroep

1 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

2 Waar woont u?
Vereist antwoord

3 Wat is uw gezinssamenstelling?
Vereist antwoord

4 Koopt u of huurt u in de wijk?
Vereist antwoord

We willen allereerst graag van u weten hoe u naar de verschillende elementen van de openbare ruimte en veiligheid in de wijk kijkt.

5 Geef aan in hoeverre er nu aandacht nodig is voor de openbare ruimte en veiligheid. U heeft in totaal 100 punten te verdelen. U mag dit geheel vrij doen. U kunt bijvoorbeeld 1 onderwerp 100 punten geven, of alles gelijkmatig verdelen.
Vereist antwoord

Toewijzen 100 Punten
Verkeersveiligheid
0
100
Diefstal en inbraken
0
100
Toezicht (bijvoorbeeld buurtpreventie, politie, etc)
0
100
Overlast als gevolg van parkeerdrukte
0
100
Overlast van zwerfvuil
0
100
Hangjongeren
0
100
Geluidsoverlast
0
100

6 We weten dat er een aantal onveilige situaties zijn in de wijk. Hieronder staan er een aantal weergegeven. Gelieve de situaties te sorteren waarbij u de meest onveilige situatie bovenaan zet.
Vereist antwoord

  • 1. Fietspaden bij de rotonde van de Sint Teunislaan
  • 2. Onveilige looproute langs de Rompertdreef
  • 3. Voetgangerspassage bij de benzinepomp
  • 4. Onveilige oversteekplaats bij de basisschool
  • 5. Onveilige kruisingen aan de Rompertdreef
  • 6. Hard rijden op het parkeerterrein van het winkelcentrum
  • 7.
100 tekens resterend

7 Hoe zou u in totaal de openbare ruimte en veiligheid in de wijk waarderen?
Vereist antwoord

0/10

Naast de openbare ruimte en veiligheid zijn de faciliteiten ook een belangrijk element in de wijk. De volgende 2 vragen gaan dan ook over uw tevredenheid op dit gebied.

8 Geef door middel van de schaal hieronder aan wat u van de onderstaande faciliteiten vindt
Vereist antwoord

Volledig mee oneens
Oneens
Eens
Volledig mee eens
nvt
Er zijn in de wijk voldoende voorzieningen aanwezig (winkels, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, etc)
Er is voldoende groen in de wijk
Het groen in de wijk is/wordt voldoende onderhouden
Er zijn voldoende speelgelegenheden in de wijk
Er is voldoende verlichting in de achterpaden
Er is voldoende verlichting in de parken

9 Hoe zou u in totaal de faciliteiten in de wijk waarderen?
Vereist antwoord

0/10

Een laatste maar niet onbelangrijk element van een goed thuis is de saamhorigheid in de wijk. Wij proberen hieraan bij te dragen door burendagen en andere activiteiten te organiseren.

10 Geef aan wat voor u het meest van toepassing is
Vereist antwoord

U kunt 1 aangeven als u het volledig eens bent met de tekst aan de linkerzijde. Als u het helemaal eens bent met de tekst rechts vult u een 7 in.

Bij mij in de buurt is er geen prettig contact met de buren
De buren in mijn buurt gaan prettig met elkaar om
Ik heb geen sociale contacten in de buurt
Ik heb prettige sociale contacten in de buurt
Ik voel me niet thuis in de wijk
Ik voel me thuis in de wijk
De activiteiten van de wijkvereniging dragen niet bij aan de saamhorigheid in de wijk
De activiteiten van de wijkvereniging dragen bij in de saamhorigheid in de wijk

11 Hoe waardeert u de saamhorigheid in de wijk?
Vereist antwoord

0/10

12 Ik waardeer de volgende activiteiten van de Wijkvereniging
Vereist antwoord

13 Wilt u meedoen of doet u mee met activiteiten?
Vereist antwoord

14 Als u actief wilt deelnemen, kunt u hier uw e-mailadres achter laten, wij zullen u dan benaderen!
Vereist antwoord

50 tekens resterend

15 Wat wilt u ons nog meegeven?

1500 tekens resterend

Dit is het einde van de vragenlijst.

Hartelijk dank voor uw deelname en voor uw input! We gaan hiermee aan de slag en we brengen de resultaten bij u tijdens de Wijktafel.

Met vriendelijke groet,

Kontaktgroep de Rompert