Inscripció Escola d'Atletisme del CALV 2018/19

Amb aquest qüestionari pots realitzar la inscripció per a l'escola del Club d'Atletisme La Valldigna, per a la temporada 2018/19.

Solament has d'emplenar totes i cadascuna de les qüestions i realitzar una transferència o ingrés de la quota corresponent (100€ 1 xiquet/a 160€ 2 germans 210€ 3 germans i 260€ 4 germans), al número de compte que hi ha al final del qüestionari.

Després haureu de portar el justificant a les oficines del Club, al Camp d'espors del Vergeret.

Moltes gràcies de bestreta per la vostra confiança.

Nom de l'atleta
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Cognoms de l'altreta
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Data de naixement
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Categoria
Respuesta requerida

Image for question 4

DNI / NIA (Número d'identificació de l'alumne/a). Al butlletí de notes està el NIA
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Té germans/es al Club?
Respuesta requerida

Adreça
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Telèfons de contacte (mare i/o pare)
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Nom i cognoms de la mare
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Noms i Cognoms del pare
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

Són socis?
Respuesta requerida

Correus electrònics de contacte
Respuesta requerida

250 caracteres restantes

He llegit i estic d'acord amb el compliment de les normes de funcionament del Club d'Atletisme La Valldigna (pots consultar-es a la web del Club: calavalldigna.com)
Respuesta requerida

Comentaris

1500 caracteres restantes

La inscripció serà efectiva quan es faça el pagament de la quota, i s'envie el justicicant per correu electrònic (calavalldigna@gmail.com) o es porte a l'oficina. Podeu fer-ho per transferència o ingrés al següent número de compte: Entitat: SABADELL-CAM, Número de compte: ES03 0081-0247-39-0001278738, o en meàl·lic a l'oficina del Club.
Respuesta requerida