Pořízení osobního automobilu do podnikatelské činnosti

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Týká se mé bakalářské práce na téma "Analýza odlišných způsobů pořízení a používání osobních automobilů při podnikatelské činnosti"

Děkuji

1 Využíváte osobní automobil pro podnikatelské účely?
Povinná odpověď

2 Jakým způsobem jste financovali pořízení osobního automobilu do podnikatelské činnosti? V případě jiné možnosti, prosím, vepište textovou odpověď.
Povinná odpověď

3 Proč jste zvolili právě Vámi zvolený způsob financování pořízení vozidel (vlastní prostředky, finanční leasing, operativní leasing, úvěr)? NEPOVINNÁ OTÁZKA

Zbývá 1500 znaků

4 Poskytujete svým zaměstnancům možnost používat firemní vozidlo i pro soukromé účely, tedy nejen pro služební účely? NEPOVINNÁ OTÁZKA