Wpływ szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy e-leraningowej na kształtowanie świadomości społecznej

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza który pozwoli zbadać jak szkolenia BHP z wykorzystaniem platformy e-leraningowej wpływa na kształtwowanie świadomości społecznej.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Ile razy korzystał(a) Pan/Pani ze szkolenia z wykorzystaniem platformy e-leranigowej?
Wymagana odpowiedź

Na jakim poziomie określi Pan/Pani wiedzę przyswojoną ze szkolenia BHP z użyciem platformy e-leranigowej?
Wymagana odpowiedź

Czy w szkoleniu zostały zawarte informację satysfakcjonujące Pana/Panią wiedzę ?
Wymagana odpowiedź

Jak Pan/Pani ocenia materiał zawarty programie szkoleniowym?
Wymagana odpowiedź

Czy zawarte w materiale szkoleniowym animację , filmy, obrazki ułatwiły przyswojenie wiedzy przez Pana/Panią?
Wymagana odpowiedź

Czy informację zawarte w szkoleniu zostały przedstawione w sposób łatwy i zrozumiały w celu przyswojenia wiedzy?
Wymagana odpowiedź

Czy zdobył(a) Pan/Pani nową wiedzę, związku z przeprowadzonym szkoleniem?
Wymagana odpowiedź

Jeśli Pan/Pani zaznaczył(a) odpowiedź ''Nie" proszę odpowiedzieć na pytanie. Jak Pan/Pani uważa co spowodowało w Pana/ Pani przypadku nie zdobycie nowej wiedzy?

Pozostało 250 znaków

Ile czasu Panu/Pani zajęło przyswojenie materiału szkoleniowego?
Wymagana odpowiedź

Czy forma przeprowadzonego szkolenia odpowiada wymaganiom Pana/Pani?
Wymagana odpowiedź

Czy skorzysta Pan/Pani jeszcze raz ze szkolenia przy pomocy platformy e-leranigowej ?
Wymagana odpowiedź

Jeśli Pan/Pani zaznaczył-a odpowiedź ''Tak" to proszę zaznaczyć powód skorzystania kolejny raz z platformy e-lernigowej. (Pytanie wielokrotnego wyboru

Jeśli Pan/Pani zaznaczył-a odpowiedź ''Nie'' proszę zaznaczyć powód nie skorzystania kolejny raz z platformy e-lernigowej. (Pytanie wielokrotnego wyboru)