LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Behoefteonderzoek projectgroep OTO

Enquête beëindigd.

Geachte broeder/zuster,

Binnen 3GK Hengelo is een projectgroep opgericht die, buiten de reeds bestaande kringen/groepen/verenigingen, voor het najaar een programma wil ontwikkelen voor het 3GK-breed aanbieden van Onderwijs, Toerusting en Ontmoeting. De doelstelling daarbij is drieledig:

In dit onderzoek kunt u/jij aangeven waar uw/jouw behoeften liggen en welke onderwerpen het meest aanspreken.Ter illustratie: voor de onderwerpen met het grootste draagvlak kan de projectgroep aan de slag om bijvoorbeeld een (aantal) avond(en) te organiseren met sprekers, deskundigen of activiteiten rondom het thema. Het zelf aandragen van onderwerpen of ideeën wordt overigens zeer gewaardeerd.

De enquêteperiode loopt van 2 juni t/m 17 juni 2018 en in juli publiceert de projectgroep de resultaten van deze enquête.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Projectgroep OTO

Privacy: deelname aan deze enquête is anoniem, er worden geen persoonsgegevens van u verwerkt tenzij u deze in de antwoorden invult. De antwoorden worden na uiterlijk 6 maanden vernietigd.

Waar heeft u/heb jij behoefte aan als u/jij denkt aan thema's voor ONDERWIJS?
Vereist antwoord

veel behoefte
enige behoefte
geen behoefte
Verzoeking
Gaven
Heilig avondmaal
Doop
Joodse feesten
Bijbelstudie: Openbaringen
Bijbelstudie: een reis van Paulus met bijbehorende brieven
Iets anders (vul in bij vraag 2)

Welk(e) onderwerp(en) op het gebied van ONDERWIJS zou u/jij willen toevoegen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Waar heeft u/heb jij behoefte aan als u/jij denkt aan thema's voor TOERUSTING?
Vereist antwoord

veel behoefte
enige behoefte
geen behoefte
Omgaan met afwijzing
Omgaan met spanning en stress
Sociale media
Mantelzorg, vrijwilligerszorg, terminale thuiszorg
Christelijk opvoeden
Rouwverwerking
Lotgenotencontact (bijv. ziektegerelateerd)
Iets anders (vul in bij vraag 4)

Welk(e) onderwerp(en) op het gebied van TOERUSTING zou u/jij willen toevoegen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Waar heeft u/heb jij behoefte aan als u/jij denkt aan thema's voor ONTMOETING?
Vereist antwoord

veel behoefte
enige behoefte
geen behoefte
Kijken naar kunst
Emmaüswandeling
Bijbel en creativiteit (bijv. biblejournaling, schilderen over bijbelverhalen)
Muzikale avond
Fietstocht rond een thema
Iets anders (vul in bij vraag 6)

Welk(e) onderwerp(en) op het gebied van ONTMOETING zou u/jij willen toevoegen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Aan welke onderwerpen of thema's wilt/kunt u/jij input leveren (bv. de naam van een spreker die u heeft gehoord of een beschrijving van een activiteit waaraan u deelnam), of bijdragen aan het organiseren/uitvoeren?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Heeft u/jij nog suggesties of tips?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Dit is het einde van de enquete. Bedankt voor de medewerking!