Povedz nám, aké bolo volanie na Linku detskej istoty?

Ahoj,

venuj, prosím, chvíľku na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Dovolal/-a si sa na Linku...
Povinná odpoveď

Aká bola konzultantka/ Aký bol konzultant pri rozhovore?
Povinná odpoveď

nie
skôr nie
skôr áno
áno
milá/milý
dôveryhodná/dôveryhodný
priateľská/ priateľský
bola na mňa prísna/bol na mňa prísny
zaujímala sa/ zaujímal sa o mňa
profíčka/profík
podporila ma/podporil ma
chápajúca/chápajúci
bola na mojej strane/bol na mojej strane
trpezlivá/trpezlivý

Mal si/ Mala si dosť času na rozhovor?

Rozumel/-a si dobre konzultantke/konzultantovi? Skús napísať okrem "áno" alebo "nie" aj dôvody, prečo a čomu si nerozumel/-a.

Mal/-a si pocit, že sa môžeš porozprávať o vážnych témach?

Dostal/-a si pomoc, ktorú si hľadal/-a? Prideľ toľko hviezdičiek, koľko si spokojný/-á.
Povinná odpoveď

0/7

Ak nám chceš ešte niečo odkázať, povedať, tu môžeš.

Ostáva 1500 znakov

Ja som...
Povinná odpoveď