UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej przez Dyspozytora Medycznego.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań anonimowej ankiety, której zawartość ma służyć ocenie zadowolenia z udzielania świadczeń medycznych przez WSPR Rzeszów. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce, będą cenną wskazówką, które obszary działalności powinny ulec poprawie. Dziękuję.

Część I: Informacje socjodemograficzne

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Status
Wymagana odpowiedź

4 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Część II: Ankieta satysfakcji

5 Jaki był czas oczekiwania Pana/Pani na podłączenie z dyspozytorem medycznym?
Wymagana odpowiedź

6 Jaki numer telefonu alarmowego wykorzystał Pana/Pani na połączenie z dyspozytorem medycznym?
Wymagana odpowiedź

7 Jak ocenia Pan/Pani uprzejmość i życzliwość dyspozytora medycznego podczas zbierania wywiadu?
Wymagana odpowiedź

8 Jak ocenia Pan/Pani prowadzenie rozmowy przez dyspozytora medycznego?
Wymagana odpowiedź

9 Czy w sposób zrozumiały dyspozytor medyczny udzielił Pani/Panu informacji o stanie zdrowia?
Wymagana odpowiedź

10 Czy w sposób zrozumiały dyspozytor medyczny udzielił Pani/Panu informacji o trybie i sposobie postępowania na miejscu zdarzenia do czasu przybycia ambulansu?
Wymagana odpowiedź

11 Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń dyspozytora medycznego?
Wymagana odpowiedź

12 Proszę o wyrażenie ewentualnych uwag do niniejszej ankiety i wskazówek pomocnych w przygotowaniu kolejnych.

Pozostało 250 znaków