Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Kampaňové plánovanie - Od Aktivizmu k Advokácii

Zber odpovedí bol ukončený.

Mílé a milí,

máme pre vás ponuku cieleného štvordielneho vzdelávania – projekt podpory rozvoja občianskych organizácií. Pod názvomKampaňové plánovanie - Od Aktivizmu k Advokácii“ sa jeho prvá časť- workshop, uskutoční dňa 7.11.2019 v priestoroch OSF na Baštovej 5 v Bratislave v čase od 9,30 do 16,30.

Program sme pripravili spolu s VIA IURIS v rámci aktivít Active Citizens Fund na Slovensku a je určený pre občianske mimovládne organizácie, ktoré potrebujú zlepšiť svoje stratégie a zručnosti v oblasti kampaňového plánovania a realizácie advokačných aktivít. Pokiaľ máte záujem o ďalšiu spoluprácu, prosím odpovedajte na nasledovné otázky:

Názov organizácie:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Sídlo organizácie:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

IČO organizácie:
Povinná odpoveď

Štatutárny zástupca organizácie:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Kontakt email:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Web stránka organizácie:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Telefonický kontakt na organizáciu:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Workshopu sa zúčastní - je potrebné, aby sa za každú organizáciu zúčastnili dvaja účastníci, prosím uveďte meno a emailovú adresu účastníka.
Povinná odpoveď

Súhlasím so spracovaním osobných údajov:
Povinná odpoveď

1.Ako by ste charakterizovali vašu organizáciu z hľadiska aktivít, ktorými napĺňate svoju misiu? Aké sú vaše doterajšie skúsenosti v oblasti kampaňového plánovania? Popíšte vaše skúsenosti v oblasti kampaňového plánovania, prípadne vami doteraz zrealizovaných advokačných aktivít. Ak ste už organizovali alebo sa aktívne zúčastnili nejakej kampane, uveďte prosím aj názov alebo link k informácii o kampani
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

2.Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s plánovaním a realizáciou advokačných a kampaňových aktivít? Popíšte vaše skúsenosti vami doteraz zrealizovaných advokačných aktivít. Prípadne pripojte link, pdf, word ... doteraz zrealizovaných aktivít.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

3.Ako by ste charakterizovali vašu organizáciu z hľadiska výberu aktivít, ktorými sa snažíte ovplyvňovať názory verejnosti, resp. vašej cieľovej skupiny?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

4.Prečo sa chcete workshopu zúčastniť? Popíšte vašu motiváciu a s čím by ste potrebovali ako organizácia pomôcť.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

5.Kam by ste chceli vašu organizáciu posunúť? Čo by ste potrebovali zmeniť, ako si predstavuje výsledok zmeny?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov