Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy znane jest Państwu pojęcie „odnawialne źródła energii”?
Wymagana odpowiedź

Czy popierają Państwo zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej?
Wymagana odpowiedź

Czy spotkali się Państwo z pojęciem fotowoltaiki ?
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że instalacje fotowoltaiczne są bezpiecznym dla środowiska źródłem OZE ?
Wymagana odpowiedź

Czy zdecydowaliby się Państwo na montaż takiej instalacji ?
Wymagana odpowiedź

Jakie źródło OZE zaakceptowaliby Państwo w sąsiedztwie swojego gospodarstwa domowego/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?:
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że Polska jest dobrym krajem na tego typu inwestycje?
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego w szczególny sposób powinno być promowane zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE?
Wymagana odpowiedź

Czy przeszkadzają Państwu nieodnawialne surowce (węgiel, ropa) używane do produkcji energii elektrycznej ?
Wymagana odpowiedź

Czy w Państwa gospodarstwie domowym/działalności gospodarczej myśleli Państwo nad inwestycją, która przyczyniłaby się do poprawy stanu środowiska ?
Wymagana odpowiedź

Czy widzą Państwo przeciwwskazania do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu sąsiadującego z Państwa domem budynku?
Wymagana odpowiedź

Czy według Państwa instalacje fotowoltaiczne mogą źle wpływać na społeczność żyjącą w okolicy lub na grunty ?
Wymagana odpowiedź

Proszę zaznaczyć, które z zalet zastosowania instalacji fotowoltaicznej, jako źródła wytwarzania energii są Państwu znane:
Wymagana odpowiedź