LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Tevredenheidsonderzoek Theresiaschool

Enquête beëindigd.

Beste ouders/verzorgers,

Als school vinden wij het belangrijk dat jullie kinderen zich thuis voelen en dat ouders tevreden zijn over de school van hun kinderen. Daarnaast wil de Medezeggenschapsraad (MR) juist met input van ouders in gesprek met school over hun aanpak. Daarom horen wij graag uw mening. Door het invullen van deze 10-15 minuten durende enquête, helpt u ons aan positieve feedback dan wel aan verbeterpunten om als school mee aan de slag te gaan. Uiteraard vinden wij het erg belangrijk dat u uw bevindingen eerlijk aangeeft in de verschillende vragen. De verwerking vindt daarom anoniem plaats.

Hartelijk dank voor uw input,

Schoolleiding en MR Theresiaschool

In welke groep(en) zit(ten) uw kind(eren)?
Vereist antwoord

Kwaliteitszorg
Vereist antwoord

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school
De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren
De school staat goed bekend
De ouders spreken positief over de school
De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken
De school neemt input van ouders mee om de kwaliteit te verbeteren

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Kwaliteitszorg

1500 tekens resterend

Lesstofaanbod
Vereist antwoord

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Als ouder ben ik op de hoogte van het lesstofaanbod
Het lesaanbod van de school vind ik goed
De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen
Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Lesstofaanbod

1500 tekens resterend

Leertijd
Vereist antwoord

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
De school begint goed op tijd
De school eindigt goed op tijd
De school heeft prettige schooltijden

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Leertijd

1500 tekens resterend

Sociale veiligheid
Vereist antwoord

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig op het plein
De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen
Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn kind(eren) geen last heeft/hebben van pesten
Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn kind(eren) geen last heeft/hebben van discriminatie
Op school is er voldoende aandacht voor het gevaar van digitaal pesten (Internet, sms, facebook,app)

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Sociale Veiligheid

1500 tekens resterend

Schoolklimaat
Vereist antwoord

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school
Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven van school
De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders
Ik ben tevreden over de ouderavonden
De sfeer op school is goed
De school heeft een prettige uitstraling

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Schoolklimaat

1500 tekens resterend

Opbrengsten
Vereist antwoord

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
De school geeft inzicht in de eindresultaten van de schoolverlaters van de school (in de schoolgids)
De school informeert mij over de toetsresultaten van mijn kind

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Opbrengsten

1500 tekens resterend

De volgende vragen kunt u per kind beantwoorden. U start bij kind 1 voor uw oudste kind, kind 2 voor het daar opvolgende kind enzovoort. Zodra u al uw kinderen gehad heeft, kunt u naar de volgende vraag gaan en eventueel resterende vakjes open laten

Pedagogisch handelen

Het lokaal waarin mijn zoon/dochter les krijgt, kent een aangename leeromgeving

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen goed met elkaar omgaan

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

De leerkracht besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

De leerkracht doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

De leerkracht heeft voldoende belangstelling voor mijn zoon/dochter

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

De leerkracht stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Mijn zoon/dochter gaat meestal met plezier naar school

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Mijn kind voelt zich veilig in de groep

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Pedagogisch handelen

1500 tekens resterend

Afstemming

De leerkracht heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

De leerkracht houdt goed rekening met wat mijn kind wel of niet kan

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Mijn kind wordt gestimuleerd tot leren

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal oneens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Kinderen leren voldoende samenwerken met elkaar

helemaal oneens
oneens
eens
helemaal eens
niet van toepassing
Kind 1 (oudste)
Kind 2
Kind 3
Kind 4

Toelichting of opmerkingen bij bovenstaande vragen en antwoorden betreffende Afstemming

1500 tekens resterend

Schoolvragen

Welke onderwerpen anders dan in bovenstaande enquête wilt u bespreekbaar maken of onder de aandacht van de school brengen?

1500 tekens resterend