Diagnoza w zakresie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi Szkoła w Krzesławicach

Dzień dobry,

Proszę poświęcić kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Czy znasz w swoim środowisku kogoś kto używa substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)?
Wymagana odpowiedź

2 Czy sięgasz po narkotyki lub dopalacze?
Wymagana odpowiedź

3 Czy miałeś kiedyś kontakt z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki i dopalacze)
Wymagana odpowiedź

4 Kto częstował cie substancjami psychoaktywnymi?
Wymagana odpowiedź

5 Gdzie masz dostęp do substancji psychoaktywnych?
Wymagana odpowiedź

6 Gdzie masz dostęp do alkoholu?
Wymagana odpowiedź

7 Gdzie masz dostęp do papierosów?
Wymagana odpowiedź

8 Do których z wymienionych substancji masz swobodny dostęp?
Wymagana odpowiedź

9 Czy twoi rodzice wiedzą że palisz?
Wymagana odpowiedź

10 Czy twoi rodzice wiedzą że korzystasz z substancji psychoaktywnych?
Wymagana odpowiedź

11 Czy twoi rodzice wiedzą że pijesz alkohol?
Wymagana odpowiedź

12 Jeżeli kupowałeś lub usiłowałeś kupić w sklepie lub kawiarni jakiś alkohol, lub papierosy to czy spotkałeś (aś) się z odmową ich sprzedaży?
Wymagana odpowiedź

13 Czy w Twoim środowisku narkotyki są łatwo czy też trudno dostępne?
Wymagana odpowiedź

14 Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto próbował dać Ci lub sprzedać jakiś narkotyk ?
Wymagana odpowiedź

15 Czy rodzice rozmawiali z Tobą kiedykolwiek na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem?
Wymagana odpowiedź

16 Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w jakichś zajęciach poświęconych problemom uzależnień np. od alkoholu, narkotyków itp.?
Wymagana odpowiedź

17 Czy uważasz, że powinno się odbywać więcej zajęć dotyczących tematyki uzależnień?
Wymagana odpowiedź

18 Gdybyś znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, to na kogo mógłbyś najbardziej liczyć, komu powiedziałbyś o swoim problemie w pierwszej kolejności? (ułóż w kolejności od osoby do której masz największe zaufanie)
Wymagana odpowiedź

  • 1. rodzice
  • 2. rodzeństwo
  • 3. wychowawca
  • 4. inny nauczyciel
  • 5. kolega, koleżanka
  • 6. ksiądz
  • 7. poradnia lub inna instytucja
  • 8. sam starałbym się uporać z problemem
  • 9.
Pozostało 100 znaków

19 Klasa
Wymagana odpowiedź

20 Płeć
Wymagana odpowiedź