Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Financovanie bývania

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážená respondentka, vážený respondent,

chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie anonymného dotazníka k diplomovej práci s názvom Aktuálne trendy vo financovaní bývania v SR. Tento dotazník je určený pre tých, ktorý majú skúsenosti s financovaním bývania prostredníctvom rôznych foriem úverov.

Volám sa Dominika Chobodová a som študentkou 5. ročníka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie. Vaše odpovede na nasledujúce otázky, budú použité výlučne pre potreby spracovania diplomovej práce.

Za Váš čas pri vypĺňaní dotazníka Vám vopred ďakujem.