Zakres obowiązków kuratora społecznego i ich realizacja w opinii aktywnych zawodowo kuratorów

Szanowni Państwo,

Interesuję się pozytywnymi i negatywnymi stronami wypełniania obowiązków przez kuratorów sądowych. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane w nim wyniki zostaną wykorzystane w mojej pracy dyplomowej. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.

Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas

1 Jest Pani/Pan kuratorem sądowym:
Wymagana odpowiedź

2 Co dla Pani/Pana jest najważniejsze w pracy kuratora społecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

3 Jakie są Pani/Pana zdaniem obowiązki kuratora społecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

4 Jakimi cechami powinna się charakteryzować osoba pełniąca rolę kuratora społecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

5 Co skłoniło Panią/Pana do pełnienia roli kuratora społecznego?

Pozostało 250 znaków

6 Jakie Pani/Pana zdaniem są pozytywne aspekty pełnienia roli kuratora społecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

7 Jakie Pani/Pana zdaniem są negatywne aspekty w pełnieniu roli kuratora społecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8 Czy Pani/Pana zdaniem ryczałt wypłacany kuratorom społecznym jest adekwatny w stosunku do pełnionych obowiązków?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

9 Jaki jest Pani/Pana staż w pełnieniu obowiązków kuratora?
Wymagana odpowiedź

10 Ile ma Pani/Pan powierzonych nadzorów lub dozorów?
Wymagana odpowiedź

11 Jaki zawód Pani/Pan wykonuje poza pełnieniem obowiązków kuratora społecznego?

Pozostało 1500 znaków

12 Z jakimi niebezpieczeństwami lub nieprzyjemnościami spotyka się Pani/Pan podczas pełnienia obowiązków kuratora społecznego? (można wybrać więcej niz jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

13 Z jakimi instytucjami i jak często współpracuje Pani/Pan jako kurator sądowy?
Wymagana odpowiedź

1-2 raz w tygodniu
1-2 raz w miesiącu
Nie częściej niż raz na kwartał
Nie współpracuję
Policja
Ośrodki Pomocy Społecznej
Organizacje pozarządowe
Szkoły
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Zakłady pracy
Rodzina
Kościół
Świetlice terapeutyczne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Poradnie psychologiczne-pedagogiczne
Poradnie odwykowe

14 Jakie czynniki Pani/Pana zdaniem mają pozytywny wpływ na podopiecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

15 Jakie czynniki Pani/Pana zdaniem mają negatywny wpływ na podopiecznego?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

16 Jakie metody i techniki stosuje lub zaleca stosować Pani/Pan w swojej pracy z podopiecznym? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

17 Jakie Pani/Pana zdaniem metody i techniki pracy z podopiecznym są najbardziej efektywne?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

18 Proszę o zaznaczenie z którym z poniższych stwierdzeń się Pani/Pan zgadza
Wymagana odpowiedź

Zgadzam się
Nie zgadzam się
Kurator sądowy powinien zostać umundurowany
Kurator sądowy pełni istotną funkcję w procesie resocjalizacyjnym
Zawód kuratora sądowy jest doceniany przez społeczeństwo
Wykonywanie innego zawodu nie przeszkadza w pełnieniu funkcji kuratora społecznego
Doświadczenie zdobyte w pracy kuratora sądowego są przydatne w prywatnym życiu codziennym
Media pozytywnie przedstawiają pracę kuratorów sądowych

19 Gdyby to zależało od Pani/Pana to co zostałoby zmienione w przepisach prawnych tak, aby praca kuratora społecznego była efektywniejsza?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

20 Płeć
Wymagana odpowiedź

21 Wiek
Wymagana odpowiedź

22 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

23 Kierunek ukończonych studiów:

Pozostało 1500 znaków