UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla absolwentów ZS4 w Krzesławicach

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Drodzy Absolwenci !

Każdego roku opuszczają mury naszej szkoły kolejne pokolenia uczniów. Mając na uwadze ich dobro Dyrekcja i Nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie nam swoich opinii o szkole, do której kiedyś uczęszczaliście. Wasze opinie stanowią dla nas cenne źródło informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej pracy. Ankieta jest anonimowa.

1 Czy chętnie uczęszczałaś/uczęszczałeś do szkoły?
Wymagana odpowiedź

2 Jak oceniasz pracę wychowawczą w szkole?
Wymagana odpowiedź

3 Czy wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole dobrze przygotowały Cię do dalszej nauki?
Wymagana odpowiedź

4 Jak obecnie radzisz sobie z nauką w szkole?
Wymagana odpowiedź

5 Czy w trakcie nauki korzystałaś/korzystałeś z korepetycji
Wymagana odpowiedź

6 Czy metody i formy pracy w szkole przyczyniły się do osiągnięcia przez Ciebie postępów w nauce?
Wymagana odpowiedź

7 Co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły?
Wymagana odpowiedź

8 Czy szkoła była pomocna w zaplanowaniu Twojej kariery zawodowej i dalszej nauki?
Wymagana odpowiedź

9 Jak będzie wyglądała twoja ścieżka kształcenia?
Wymagana odpowiedź

10 Czy kończąc szkołę masz wystarczającą wiedzę na temat dalszych etapów kształcenia?
Wymagana odpowiedź

11 W jaki sposób zdobywasz te informacje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

12 Czy udało Ci się dostać do szkoły pierwszego wyboru?
Wymagana odpowiedź

13 Czy udało Ci się kontynuować zainteresowania z czasów szkoły podstawowej na dalszym etapie kształcenia ?
Wymagana odpowiedź

14 Proszę ocenić z perspektywy czasu klimat i atmosferę panującą w szkole:
Wymagana odpowiedź

15 Czy utrzymujesz kontakt z kolegami i koleżankami ze szkoły?
Wymagana odpowiedź

16 Czy gdyby była taka możliwość chciałbyś spotkać się z kolegami i koleżankami ze szkoły?
Wymagana odpowiedź

17 Proszę określić stopień zadowolenia ze szkoły:
Wymagana odpowiedź

18 Czy szkoła kształtuje umiejętności przydatne na rynku pracy?
Wymagana odpowiedź

19 Mocne strony szkoły to: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

20 Słabe strony szkoły to:
Wymagana odpowiedź

21 Czy jako absolwent dostrzegasz potrzebę wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły, które ułatwiłyby następnym rocznikom lepszy start na kolejnym etapie edukacji?
Wymagana odpowiedź

22 Metryczka
Wymagana odpowiedź