Onderzoekers met een sociale achtergrond.

Geachte Heer / Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. Uw bijdrage is van enorm belang en ik waardeer het dan ook dat u de tijd hiervoor neemt. Het invullen van deze enquête neemt 5-10 minuten in beslag.

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen:

- in de achtergrond van sociale professionals die participeren in onderzoek binnen het sociale domein;

- in welke mate deze onderzoekers zich verbinden met andere onderzoekers met een sociale achtergrond;

- in hoeverre er behoefte is aan een nieuw platform voor onderzoekers met een sociale achtergrond.

Bij vragen en/of een reactie, kunt u contact opnemen met Jolanda van Omme via LinkedIn of email: sociaalinonderzoek@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Jolanda van Omme.

Participeert u op dit moment in onderzoek binnen het sociale domein en/of heeft u onlangs in onderzoek geparticipeerd?
Vereist antwoord

Vanuit welke functie verricht(te) u dit onderzoek?
Vereist antwoord

In welke praktijk vindt/vond dit onderzoek plaats?
Vereist antwoord

Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Wat is voor u de belangrijkste reden dat u onderzoek doet? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Heeft u regelmatig contact met andere onderzoekers met een sociale achtergrond?
Vereist antwoord

Vindt u dat er voldoende platform is voor sociale professionals die zich met onderzoek bezig houden?
Vereist antwoord

Vindt u dat sociale professionals die zich met onderzoek bezig houden voldoende zichtbaar zijn?
Vereist antwoord

Vindt u dat u voldoende contact heeft met andere onderzoekers met een sociale achtergrond buiten uw eigen onderzoeksdomein?
Vereist antwoord

Vindt u dat onderzoekers met een sociale achtergrond zich voldoende verbinden met elkaar?
Vereist antwoord

Bent u lid van een beroepsvereniging?
Vereist antwoord

Stel, er komt een nieuw platform voor (en door) onderzoekers met een sociale achtergrond, waar moet deze dan aan voldoen zodat u zich er aan wilt verbinden? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk).
Vereist antwoord

Ziet u de meerwaarde van een platform voor onderzoekers met een sociale achtergrond?
Vereist antwoord

Heeft u interesse om mee te denken en/of geïnformeerd te worden over het opzetten van een platform voor en door onderzoekers met een sociale achtergrond?
Vereist antwoord

Wilt u nog iets toevoegen / opmerken naar aanleiding van deze vragenlijst?
Vereist antwoord

250 tekens resterend