Veiligheidsbeleving DDFK-gemeenten

Geachte heer /mevrouw,

De DDFK-gemeenten (vanaf 2019 de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel) zijn bezig met het voorbereiden van nieuw veiligheidsbeleid. We willen graag van iedereen weten welke onderwerpen belangrijk worden gevonden. Dat geldt voor professionele instanties als politie en het Openbaar Ministerie, maar ook voor u als inwoner van één van deze gemeenten. Voelt u zich veilig en als u het beschikbare geld voor veiligheid had, wat zou u er dan mee doen? Eén van de manieren om deze informatie te krijgen is door middel van het versturen van een enquête. We hebben een aantal vragen opgesteld, die we u graag voorleggen. Dat gebeurt in principe anoniem. Maar natuurlijk kan het ook zo zijn dat u meer ideeën heeft die u met ons wilt delen. In dat geval kunt u dat kwijt onderaan dit formulier. Dit betekent dan wel dat uw persoonlijke gegevens en uw mening bij ons bekend zijn. De verzamelde gegevens worden als bouwsteen voor het nieuwe veiligheidsplan gebruikt.

Wij geven u tien verschillende risico's waarvan u slachtoffer kunt worden. Welk risico vindt u dat dan het grootst is (1) en welke het minst groot (10). U kunt de balkjes verschuiven naar het gewenste nummer.
Vereist antwoord

  • 1. Inbraak
  • 2. Overlast door overlastgevend/verwarde personen en/of jeugd
  • 3. Terroristische aanslag
  • 4. Fietsendiefstal
  • 5. Verkeersongeluk
  • 6. Cybercrime (bijv. cyberpesten of stalking)
  • 7. Asbestbrand
  • 8. Beroving
  • 9. Mishandeling
  • 10. Vernieling

Kent u uw wijkagent?
Vereist antwoord

CASUS: Stelt u zich eens voor dat het u op een dag opvalt dat de overburen altijd de gordijnen dicht hebben en dat er 's nachts veel licht aan blijft. Ook komt er een sterke geur uit het huis vandaan. U heeft deze kenmerken opgezocht en komt erachter dat het op een hennepkwekerij lijkt. Zou u dit melden? Zo ja, bij wie zou u dit melden? (Denk aan 112, gemeente, 0900 8844 etc.) Zo nee, waarom zou u dit niet melden?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Bent u weleens slachtoffer geweest?
Vereist antwoord

Zo ja, waarvan?

Voelt u zich weleens onveilig?
Vereist antwoord

Zo ja, op welke plek?

Hoe veilig voelt u zich in uw eigen buurt op een schaal van één tot tien?
Vereist antwoord

0/10

Waarom voelt u zich veilig of juist minder veilig? En wat zou u hieraan willen veranderen?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Als u nog iets kwijt wilt over de veiligheid kunt u dat hieronder doen.

1500 tekens resterend

Achtergrond informatie

Enkele persoonlijke gegevens

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Wat is uw hoogstbehaalde opleiding?
Vereist antwoord

Wat is uw woonplaats?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Mogen wij u benaderen om de resultaten met u door te nemen?
Vereist antwoord

Zo ja, wat is uw e-mailadres? (Met het invullen van uw e-mailadres is dit onderzoek niet meer anoniem).

250 tekens resterend

Einde van de vragenlijst.

Bedankt voor uw medewerking!