Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach i w Wiktorowie!

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Gruta zaprasza do wypełnienia ankiety, która dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla Plemiąt i Wiktorowa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawny, który pokazuje, jak może zmieniać się przestrzeń - czy i gdzie mogą powstać nowe budynki, jakie funkcje będzie spełniać przestrzeń, czy powstaną nowe drogi i inna infrastruktura techniczna.

Państwa opinie pomogą w przygotowaniu projektu, który będzie odpowiadał potrzebom Mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Gminy Gruta.

Ankieta jest elementem konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje na temat projektu planu miejscowego dostępne są na stronie Gminy Gruta www.gruta.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć „X”. Wyniki badania pozostaną anonimowe i będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Czy jest Pan/i mieszkańcem/ką Plemiąt lub Wiktorowa
Wymagana odpowiedź

Czy prowadzi Pan/i działalność gospodarczą na terenie Plemiąt lub Wiktorowa
Wymagana odpowiedź

Co należałoby zmienić w obecnym zagospodarowaniu terenu
Wymagana odpowiedź

Jakie są największe zalety tego terenu?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakie są największe wady tego terenu?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

W jakim kierunku powinna rozwijać się Gmina Gruta/wskazany obszar?
Wymagana odpowiedź

Status zawodowy
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź