UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Dot. propozycji wydłużenia kadencji sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Janów Podlaski

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy jesteś za wydłużeniem kadencji sołtysów i rad sołeckich z 4 do 5 lat zgodnie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw gminy Janów Podlaski